Usluge

Štamparija Lastva vrši kompletnu uslugu dizajna i pripreme za štampu široke lepeze grafičkih proizvoda, elektronsku montažu tabaka na savremenoj opremi i CTP osvetljavanje i razvijanje štamparskih ploča B2 formata.

Lastva u svom proizvodnom sektoru nudi usluge štampe i dorade. Četvorobojna tabačna ofset štampa omogućava dobijanje otisaka vrhunskog kvaliteta, a kontrola odštampanih tabaka vrši se denzitometrom. Digitalna tabačna štampa omogućava štampanje manjih tiraža do A3 formata. Takođe se u ponudi nalaze sito i tampon vrste štampe i laserska gravura.

Knjigoveznica je opremljena linijom za mašinsku doradu, ručni rad i finu završnu obradu. U ponudi su usluge plastifikacije, UV lakiranja, savijanja, perforisanja, zlatotiska, blindruka, štancovanja, kaširanja i zaobljavanja ivica. Takođe je u ponudi izrada svih vrsta poveza: tvrd povez, klamer i spiralni. Iako je sektor dorade isključivo baziran na mašinama, Lastva neguje i tradicionalan, ručni rad prilikom izrade pojedinih artikala i to je odvaja od ostalih konkurenata.