About Our Company

Dedicated to excellence

lastva

        Štamparija i veleprodaja Lastva d.o.o. Čačak je osnovana 1997. godine kao porodično preduzeće. Još od svog osnivanja se firma vodila kvalitetom i inovacijama kao poslovnom filozofijom, obezbeđujući svojim klijentima i partnerima prepoznatljive proizvode na tržištu.

        Sa ukupnom površinom od 5000 kvadratnih metara savremene proizvodnje, magacinskog prostora i veleprodaje, i relativno visokim stepenom automatizacije, kao i sa timom od 75 stalno zaposlenih radnika, Lastva postaje kandidat za lidera u branši u Srbiji i regionu. Pored razvijene i organizovane prodajne mreže u Srbiji, zahvaljujući izlaganjima na domaćim i međunarodnim sajmovima, delatnost i distribucija preduzeća se širi i na zemlje Evrope.

        Proizvodni program se prvenstveno bazira na sveskama tvrdog, mekog i spiralnog poveza, vrhunskog kvaliteta i atraktivnog dizajna, kao i proizvodnji gift programa i reklamne, poslovne galanterije.

lastva

Sales Statistics

There is strength in
our numbers

AboutUs
Lastva

ISO Certification
9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom. Primena ovog standarda ima izuzetan strateški značaj za sve vrste poslovanja preduzeća kojim se obezbeđuje proizvod ili usluga koja ispunjava sva očekivanja korisnika.

Standard.jpg

ISO Certification
14001:2015

Sistem ekološkog menadžmenta. Ovim standardom dokazuje se da kompanija ne ugrožava životnu sredinu, što znači da organizacija mora da smanji negativne uticaje na okruženje svojim aktivnostima.

Standard.jpg

ISO Certification
45001:2018

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku zdravlja i bezbednosti na radu.

Standard.jpg

Our Distribution Network

From design to delivery

Distributor
Lista-distributera-Lastva.jpg